Wachten op transport is de voorstelling die mezzo-sopraan Elisabeth Oets en pianiste Mi Ying Chen maakten over het leven en de dood van de journalist Philip Mechanicus, die op 12 oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau werd vermoord, vijfenvijftig jaar oud. Die voorstelling is gebaseerd op In Dépôt, het dagboek dat Mechanicus in 1943-‘44 in Kamp Westerbork bijhield, waarin hij het kampleven minutieus optekende.

Elisabeth Oets heeft Mechanicus, haar grootvader, niet gekend, maar zij slaagt er voortreffelijk in zijn levensverhaal over het voetlicht te brengen. Dat doet zij door voor te lezen uit het dagboek en Mechanicus’ brieven, die zij meedraagt in een oude koffer, en door historische foto’s te projecteren. Ook zingt zij vijf indrukwekkende Lieder für eine Singstimme und Klavier die de componiste Ilse Weber (1903-1944) schreef in het concentratiekamp Theresienstadt. Daarbij wordt zij meesterlijk begeleid door Mi Ying Chen. Beluister de liederen op CD en bekijk de trailer van de voorstelling op www.elisabethoets.nl.

Wachten op transport is een bijzondere voorstelling: emotioneel, indringend en aangrijpend. Elisabeth Oets en Mi Ying Chen verbeelden en verklanken Mechanicus’ levensgeschiedenis uitermate professioneel, en gaan toch ook een lichte toets niet uit de weg. Daardoor horen we niet alleen de angst en de beklemming maar ook de hoop en de verwachting. Wachten op transport te zien en te horen is een waardevolle, onvergetelijke ervaring.

Anton Brand